novosti

13.10.2018. Seminar

Seminar Instituta za psihodramu I ICTA "Mirror, mirror on the wall, I am my parent after all"- Primena teorije privrženosti (attachment theory) u psihodrami i transakcionoj analizi, vodi Celia Scanlan, psihodramska terapeutkinja i trenerica iz Velike Britanije, članica Britanske psihodramske asocijacije (BPA). Datum održavanja: nedelja 21.10.2018. Vreme: 12:15 do 19:00 Mesto: Muzička galerija Kolarčeve zadužbine (KNU). Prijava na email: biljana.slavkovic@gmail.com ...

Pročitajte više

30.06.2018. Edukacija za psihodramske psihoterapeute

Obaveštavamo vas da je u toku prijem novih edukanata. Kandidati treba da se prijave do 30. septembra radi obavljanja skrininga. Prijave sa CV-jem i motivacionim pismom potrebno je dostaviti edukatorima IP na email institutzapsihodramu@gmail.com. Za sve informacije možete pozvati Natašu Veselinović 0642295405, Biljanu Petrović 063 262926 ili Ivanu Slavković 063 448470....

Pročitajte više

19.06.2018. Nova adresa edukacije

Od 01.04.2018. edukacija IP se održava na novoj adresi: Bulevar Kralja Aleksandra 72, stan 13, IV sprat....

Pročitajte više

Poslednja verzija 24.12 2012.
Prethodna verzija 02.12.2006.

PROCEDURA ZA ZALBE EDUKANATA I ZAŠTITU ETICKIH PRINCIPA U TERAPIJI I EDUKACIJI

Etički odbor „Instituta za psihodramu“ organizuje mere u postupku žalbi edukanata ili klijenata u cilju zaštite prava i interesa edukanata i klijenata u psihodramskoj edukaciji i terapiji.

Procedura se organizuje na sledeći način:

 1. Koordinator etičkog odbora, prima žalbu putem elektronske poste, telefonskog poziva ili u ličnom kontaktu. Ukoliko je žalba primljena usmenim putem, koordinator pokreće proceduru sa tim što je potrebno da edukant/klijent podnosilac žalbe pismenim putem dostavi koordinatoru žalbu u roku od 7 dana.
 2. Koordinator formira ad hoc komisiju za žalbe sastavljenu od dva edukatora i jednog terapeuta IP.
 3. Dva edukatora i terapeut koji čine etički odbor po konkretnom pitanju/ žalbi moraju biti nezavisni odnosno da nisu u terapijskom ili edukativnom odnosu sa klijentom ili edukantom koji prilaže žalbu etičkom odboru.
 4. Po prijemu žalbe etički odbor se sastaje u roku od 7 dana i razmatra žalbu koja je podnesena, izradjuje plan daljih aktivnosti.
 5. Etički odbor organizuje intervju sa edukantom/klijentom koji podnosi žalbu, zatim terapeutom/edukatorom na koga se žalba odnosi kao i drugim klijentima/edukantima i članovima IP –terapeutima ili edukatorima ukoliko je to potrebno u cilju utvrdivanja činjeničnog stanja.
 6. Etički odbor dužan je da procesira žalbu i donese procenu/predlog u roku od mesec dana od prijema žalbe, ukoliko ne postoje posebne objektivne okolnosti da se procesiranje slučaja ne može realizovati u roku od mesec dana.
 7. Ukoliko se ustanovi povreda etičkih principa predvidjenih etičkim kodeksom IP i EAP od strane terapeuta/edukatora prema klijentima/edukantima odbor sprovodi radnje koje štite interese klijenata i edukanata u saglasnosti sa etičkim principima IP i EAP.
 8. Ukoliko se ustanovi povreda etičkih principa u odnosu na klijene/edukante odbor predlaže disciplinske mere u odnosu na terapeuta/edukatora u zavisnosti od vrste i težine povrede etičkih principa kao što su:
  1. Upozorenje terapeuta/edukatora i zahtev za korigovanjem ponašanja
  2. Zahtev za redovnim izveštavanjem terapeuta/edukatora i obavezna supervizija nezavisnog supervizora
  3. Privremeno isključenje iz edukativne/terapijske aktivnosti „Instituta za Psihodramu“
  4. Isključenje iz „Instituta za Psihodramu i oduzimanje zvanja terapeuta/edukatora IP“
  5. Obaveštavanje nadležnih organa republike Srbije i stručnih domaćih i medjunarodnih tela i odbora u cilju pokretanja zakonskih mera.
 9. Disciplinske mere usvaja Skupština IP, većinom glasova osim u slučajevima kada postoji opravdana sumnja za izvršenje krivičnog dela za koje krivični zakon predvideo obavezu prijavljivanja pod pretnjom krivične odgovornosti za neprijavljivanje dela. U tom slučaju etički odbor i bez saglasnosti Skupštine može prijaviti sumnju na izvršenje krivičnog dela nadležim organima republike Srbije.

Kooridnatorka etičkog odbora za period od decembra 2012 do decembra 2014 je: Danijela Radojević

Kontakt: 063245222
nelatvrdjava@gmail.com