novosti

19.06.2018. Nova adresa edukacije

Od 01.04.2018. edukacija IP se održava na novoj adresi: Bulevar Kralja Aleksandra 72, stan 13, IV sprat....

Pročitajte više

28.07.2017. Poslednji workshop Susie Taylor u Beogradu

Pozivamo vas na workshop Susie TAYLOR koji ce se odrzati u Beogradu 20, 21 i 22 oktorbra. Susie Taylor je dugogodisnja psihodramska trenerica iz Velike Britanije (British Psychodrama Association) sa ogromnim iskustvom u psihodramskom radu sa razlicitim kategorijama klijenata. Zbog penzionisanja i prestanka rada 2018. godine ovo je njeno poslednje gostovanje kod nas i prilika da se vidi njen rad.Potrebno je prijaviti se do 10. septembra na email adresu biljana.slavkovic@gmail.com ...

Pročitajte više

28.07.2017. Edukacija za psihodramske psihoterapeute

Obaveštavamo vas da je u toku prijem novih edukanata. Kandidati treba da se prijave do 20. avgusta radi obavljanja skrininga. Prijave sa CV-jem i motivacionim pismom potrebno je dostaviti edukatorki Ivani Slavković na email iv.slavkovic@gmail.com. Za sve informacije možete pozvati Ivanu Slavković 063 44 84 70, Biljanu Petrović 063 262926, Natašu Veselinović 0642295405...

Pročitajte više

Poslednja verzija 24.12 2012.
Prethodna verzija 02.12.2006.

PROCEDURA ZA ZALBE EDUKANATA I ZAŠTITU ETICKIH PRINCIPA U TERAPIJI I EDUKACIJI

Etički odbor „Instituta za psihodramu“ organizuje mere u postupku žalbi edukanata ili klijenata u cilju zaštite prava i interesa edukanata i klijenata u psihodramskoj edukaciji i terapiji.

Procedura se organizuje na sledeći način:

 1. Koordinator etičkog odbora, prima žalbu putem elektronske poste, telefonskog poziva ili u ličnom kontaktu. Ukoliko je žalba primljena usmenim putem, koordinator pokreće proceduru sa tim što je potrebno da edukant/klijent podnosilac žalbe pismenim putem dostavi koordinatoru žalbu u roku od 7 dana.
 2. Koordinator formira ad hoc komisiju za žalbe sastavljenu od dva edukatora i jednog terapeuta IP.
 3. Dva edukatora i terapeut koji čine etički odbor po konkretnom pitanju/ žalbi moraju biti nezavisni odnosno da nisu u terapijskom ili edukativnom odnosu sa klijentom ili edukantom koji prilaže žalbu etičkom odboru.
 4. Po prijemu žalbe etički odbor se sastaje u roku od 7 dana i razmatra žalbu koja je podnesena, izradjuje plan daljih aktivnosti.
 5. Etički odbor organizuje intervju sa edukantom/klijentom koji podnosi žalbu, zatim terapeutom/edukatorom na koga se žalba odnosi kao i drugim klijentima/edukantima i članovima IP –terapeutima ili edukatorima ukoliko je to potrebno u cilju utvrdivanja činjeničnog stanja.
 6. Etički odbor dužan je da procesira žalbu i donese procenu/predlog u roku od mesec dana od prijema žalbe, ukoliko ne postoje posebne objektivne okolnosti da se procesiranje slučaja ne može realizovati u roku od mesec dana.
 7. Ukoliko se ustanovi povreda etičkih principa predvidjenih etičkim kodeksom IP i EAP od strane terapeuta/edukatora prema klijentima/edukantima odbor sprovodi radnje koje štite interese klijenata i edukanata u saglasnosti sa etičkim principima IP i EAP.
 8. Ukoliko se ustanovi povreda etičkih principa u odnosu na klijene/edukante odbor predlaže disciplinske mere u odnosu na terapeuta/edukatora u zavisnosti od vrste i težine povrede etičkih principa kao što su:
  1. Upozorenje terapeuta/edukatora i zahtev za korigovanjem ponašanja
  2. Zahtev za redovnim izveštavanjem terapeuta/edukatora i obavezna supervizija nezavisnog supervizora
  3. Privremeno isključenje iz edukativne/terapijske aktivnosti „Instituta za Psihodramu“
  4. Isključenje iz „Instituta za Psihodramu i oduzimanje zvanja terapeuta/edukatora IP“
  5. Obaveštavanje nadležnih organa republike Srbije i stručnih domaćih i medjunarodnih tela i odbora u cilju pokretanja zakonskih mera.
 9. Disciplinske mere usvaja Skupština IP, većinom glasova osim u slučajevima kada postoji opravdana sumnja za izvršenje krivičnog dela za koje krivični zakon predvideo obavezu prijavljivanja pod pretnjom krivične odgovornosti za neprijavljivanje dela. U tom slučaju etički odbor i bez saglasnosti Skupštine može prijaviti sumnju na izvršenje krivičnog dela nadležim organima republike Srbije.

Kooridnatorka etičkog odbora za period od decembra 2012 do decembra 2014 je: Danijela Radojević

Kontakt: 063245222
nelatvrdjava@gmail.com