novosti

28.07.2017. Poslednji workshop Susie Taylor u Beogradu

Pozivamo vas na workshop Susie TAYLOR koji ce se odrzati u Beogradu 20, 21 i 22 oktorbra. Susie Taylor je dugogodisnja psihodramska trenerica iz Velike Britanije (British Psychodrama Association) sa ogromnim iskustvom u psihodramskom radu sa razlicitim kategorijama klijenata. Zbog penzionisanja i prestanka rada 2018. godine ovo je njeno poslednje gostovanje kod nas i prilika da se vidi njen rad.Potrebno je prijaviti se do 10. septembra na email adresu biljana.slavkovic@gmail.com ...

Pročitajte više

28.07.2017. Edukacija za psihodramske psihoterapeute

Obaveštavamo vas da je u toku prijem novih edukanata. Kandidati treba da se prijave do 20. avgusta radi obavljanja skrininga. Prijave sa CV-jem i motivacionim pismom potrebno je dostaviti edukatorki Ivani Slavković na email iv.slavkovic@gmail.com. Za sve informacije možete pozvati Ivanu Slavković 063 44 84 70, Biljanu Petrović 063 262926, Natašu Veselinović 0642295405...

Pročitajte više

28.05.2017. PSIHODRAMSKI ISPIT DALILE SINISHTAJ

Dragi edukanti/kinje i terapeuti/kinje IP-a, Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na zavrsni ispit Dalile Sinishtaj koji ce se odrzati 18.juna (nedelja) sa pocetkom u 14h u prostoru u Makedonskoj ulici 26, III sprat stan 8 Molim vas da ucesce na ispitu prijavite sto pre na email: iv.slavkovic@gmail.com Napominjemo da je ucesce edukanata7kinja na određenom broju ispita tokom edukacije obavezna edukativna aktivnost koja ne samo da predstavlja solidarnost sa kandidatima koji izlaze na ispi...

Pročitajte više

Poslednja verzija 24.12 2012.
Prethodna verzija 02.12.2006.

PROCEDURA ZA ZALBE EDUKANATA I ZAŠTITU ETICKIH PRINCIPA U TERAPIJI I EDUKACIJI

Etički odbor „Instituta za psihodramu“ organizuje mere u postupku žalbi edukanata ili klijenata u cilju zaštite prava i interesa edukanata i klijenata u psihodramskoj edukaciji i terapiji.

Procedura se organizuje na sledeći način:

 1. Koordinator etičkog odbora, prima žalbu putem elektronske poste, telefonskog poziva ili u ličnom kontaktu. Ukoliko je žalba primljena usmenim putem, koordinator pokreće proceduru sa tim što je potrebno da edukant/klijent podnosilac žalbe pismenim putem dostavi koordinatoru žalbu u roku od 7 dana.
 2. Koordinator formira ad hoc komisiju za žalbe sastavljenu od dva edukatora i jednog terapeuta IP.
 3. Dva edukatora i terapeut koji čine etički odbor po konkretnom pitanju/ žalbi moraju biti nezavisni odnosno da nisu u terapijskom ili edukativnom odnosu sa klijentom ili edukantom koji prilaže žalbu etičkom odboru.
 4. Po prijemu žalbe etički odbor se sastaje u roku od 7 dana i razmatra žalbu koja je podnesena, izradjuje plan daljih aktivnosti.
 5. Etički odbor organizuje intervju sa edukantom/klijentom koji podnosi žalbu, zatim terapeutom/edukatorom na koga se žalba odnosi kao i drugim klijentima/edukantima i članovima IP –terapeutima ili edukatorima ukoliko je to potrebno u cilju utvrdivanja činjeničnog stanja.
 6. Etički odbor dužan je da procesira žalbu i donese procenu/predlog u roku od mesec dana od prijema žalbe, ukoliko ne postoje posebne objektivne okolnosti da se procesiranje slučaja ne može realizovati u roku od mesec dana.
 7. Ukoliko se ustanovi povreda etičkih principa predvidjenih etičkim kodeksom IP i EAP od strane terapeuta/edukatora prema klijentima/edukantima odbor sprovodi radnje koje štite interese klijenata i edukanata u saglasnosti sa etičkim principima IP i EAP.
 8. Ukoliko se ustanovi povreda etičkih principa u odnosu na klijene/edukante odbor predlaže disciplinske mere u odnosu na terapeuta/edukatora u zavisnosti od vrste i težine povrede etičkih principa kao što su:
  1. Upozorenje terapeuta/edukatora i zahtev za korigovanjem ponašanja
  2. Zahtev za redovnim izveštavanjem terapeuta/edukatora i obavezna supervizija nezavisnog supervizora
  3. Privremeno isključenje iz edukativne/terapijske aktivnosti „Instituta za Psihodramu“
  4. Isključenje iz „Instituta za Psihodramu i oduzimanje zvanja terapeuta/edukatora IP“
  5. Obaveštavanje nadležnih organa republike Srbije i stručnih domaćih i medjunarodnih tela i odbora u cilju pokretanja zakonskih mera.
 9. Disciplinske mere usvaja Skupština IP, većinom glasova osim u slučajevima kada postoji opravdana sumnja za izvršenje krivičnog dela za koje krivični zakon predvideo obavezu prijavljivanja pod pretnjom krivične odgovornosti za neprijavljivanje dela. U tom slučaju etički odbor i bez saglasnosti Skupštine može prijaviti sumnju na izvršenje krivičnog dela nadležim organima republike Srbije.

Kooridnatorka etičkog odbora za period od decembra 2012 do decembra 2014 je: Danijela Radojević

Kontakt: 063245222
nelatvrdjava@gmail.com