novosti

13.10.2018. Seminar

Seminar Instituta za psihodramu I ICTA "Mirror, mirror on the wall, I am my parent after all"- Primena teorije privrženosti (attachment theory) u psihodrami i transakcionoj analizi, vodi Celia Scanlan, psihodramska terapeutkinja i trenerica iz Velike Britanije, članica Britanske psihodramske asocijacije (BPA). Datum održavanja: nedelja 21.10.2018. Vreme: 12:15 do 19:00 Mesto: Muzička galerija Kolarčeve zadužbine (KNU). Prijava na email: biljana.slavkovic@gmail.com ...

Pročitajte više

30.06.2018. Edukacija za psihodramske psihoterapeute

Obaveštavamo vas da je u toku prijem novih edukanata. Kandidati treba da se prijave do 30. septembra radi obavljanja skrininga. Prijave sa CV-jem i motivacionim pismom potrebno je dostaviti edukatorima IP na email institutzapsihodramu@gmail.com. Za sve informacije možete pozvati Natašu Veselinović 0642295405, Biljanu Petrović 063 262926 ili Ivanu Slavković 063 448470....

Pročitajte više

19.06.2018. Nova adresa edukacije

Od 01.04.2018. edukacija IP se održava na novoj adresi: Bulevar Kralja Aleksandra 72, stan 13, IV sprat....

Pročitajte više

Uvod

IP je u statusu EAPTI i član je FEPTO.

Program je akreditovan od strane EAP (Evropska asocijacija psihoterapeuta) i FEPTO (Udruženje evropskih psihodramskih trening organizacija)

  

ECP i EAPTI

Institut za psihodramu - Evropski akreditovan psihoterapijski trening institut (EAPTI)

Institut za psihodramu (IP) je Evropski akreditovan psihoterapijski trening institut (EAPTI) od strane Evropske asocijacije za psihoterapiju (EAP).
Akreditacija Instituta za psihodramu garantuje da Institut zadovoljava visoke Evropske standarde na polju edukacije iz psihodramske psihoterapije kao i da se program Instituta za psihodramu kontinuirano unapređuje u skladu sa savremenim dostignućima u oblasti psihoterapije i psihoterapijske edukacije. 

Jedna od prednosti statusa EAPTI je to što psihoterapeuti/kinje koji su uspešno završili edukaciju iz psihodrame u okviru Instituta za psihodramu mogu da apliciraju za Evropski sertifikat za psihoterapiju (ECP), odmah po završenom finalnom ispitu iz psihodrame.

Više informacija o Evropskim trening institutima možete naći na: http://www.europsyche.org/contents/13202/eapti-european-accreditation-professional-training-institute

Značaj Evropskog setifikata za psihoterapiju

Evropski sertifikat za psihoterapiju je dokument koji promoviše psihoterapiju kao nezavisnu profesiju i pomaže prepoznavanje profesionalnih kvalifikacija psihoterapeuta/kinja širom Evrope.

Svim psihoterapeutima/kinjama kojima je dodeljen Evropski sertifikat omogućava se registracija u Evropskom registru psihoterapeuta/kinja. Uvid u ovaj registrar i informacije o psihoterapeutima/kinjama ima kako šira javnost tako i profesionalne organizacije i institucije i svi oni koji su zainteresovani za psihoterapiju ili su u potrazi za odgovarajućim psihoterapeutom/kinjom.

Evropski sertifikat omogućava pristup brojnoj zajednici evropskih psihoterapeuta/kinja i olakšava pristup različitim specijalizovanim edukacijama i treninzima u oblasti psihoterapije i srodnih disciplina.

Evropski sertifikat potvrđuje da psihoterapeut/kinja poznaje etičke standarde i da ima obavezu da ih se pridržava u svojoj psihoterapijskoj praksi.

Kako aplicirati za Evropski sertifikat za psihoterapiju?

Ubrzana i pojednostavljena procedura za psihoterapeute/kinje koji završe edukaciju u okviru Evropskog akreditovanog trening instituta zove se “Direct award procedure” (procedura direktne akreditacije) i podrazumeva:

1. Popunjavanje detaljnog CV-ja od strane kandidata/kinje.
2. Popunjavanje prijavnog formulara (Application form - Practitioner Registration Form) od strane kandidata/kinje.
3. Popunjavanje preporuke za Evropski sertifikat (Cover sheet) of strane IP-a.

CV formular i PRF možete dobiti od svoje edukatorke/a ili ih možete naći na sledećem linku:
http://www.europsyche.org/contents/13379

Troškovi Evropskog sertifikata su 100 Eura i raspoređeni su na sledeći način: 50 eura za EAP, 15 eura-za FEPTO (Federacija Evropskih psihodramskih trening organizacija), 15 eura za SDPTS (Savez društava psihoterapeuta Srbije) i 20 eura za Institut za psihodramu.

IP prosleđuje gore navedena dokumenta u Evropsku asocijaciju za psihoterapiju koja nakon procesa procene odobrava sertifikat a nakon uplate sertifikat prosleđuje na adresu IP-a.

Troškovi registracije u Evropskom registru psihoterapeuta/kinja su 10 evra godišnje i plaćaju se na period od pet godina.

Put do sertifikata

 

Ko može da se uključi u psihodramsku edukaciju?

Na edukaciju iz psihodramske terapije mogu da se uključe osobe sa završenim fakultetom ili osobe koje su na završnim godinama visoke škole ili fakulteta, sa navršenih 22 godine života.

Koja je procedura ulaska u psihodramsku edukativnu grupu?

Budući edukanti moraju da:

 • napišu motivaciono pismo i dostave ga edukatorima koji će raditi skrining,
 • prodju skrining koji se obavlja nezavisno od strane tri edukatora.
Konačnu odluku o prijemu na edukaciju, edukatori donose putem konsenzusa.

Kako se realizuje edukacija?

 1. Nakon skrininga počinje rad u edukativno - iskustvenoj grupi (lična terapija i metodologija).
 2. 2. Paralelno se odvija teorijska edukacija  po oblastima koje su navedene u programu.
 3. Edukacija je podeljena na uvodni kurs u trajanju od godinu dana i napredni kurs u trajanju od najmanje tri i po godine.

Šta podrazumeva program edukacije?

 1. Terapijsko-iskustveni rad i metodologija psihodrame u okviru edukacije podrazumeva psihodramsku psihoterapiju u istoj (matičnoj) psihodramskoj grupi u trajanju od 600 sati i metodologiju u matičnoj grupi u trajanju od 200 sati. Ukupan broj sati provedenih u matičnoj grupi je minimum 800.
 2. Teorijski rad, koji teče paralelno podrazumeva teorijske seminare, pisanje teorijskih eseja i testove znanja iz teorije psihodrame, psihoterapije, psihologije i psihopatologije koje drže edukatori ili predavači koji se bave tom oblašću. Edukanti se pripremaju za svaku temu i diskusiju na osnovu unapred predloženog materijala. Broj teorijskih sati je 416 rasporedjeno u četiri do pet godina. (Ukupan broj sati teorije i metodologije je 616.)
 3. Samostalno vođenje psihodramske terapijske grupe u trajanju od minimum 300 sati pod indirektnom supervizijom u toku dve godine. Edukant može početi da vodi ovu grupu najranije u trećoj godini edukativnog procesa.
 4. Supervizijski rad u trajanju od 150 sati. Supervizijski rad podrazumeva direktnu superviziju u matičnoj grupi edukanta i indirektnu superviziju van matične grupe. Broj sati direktne supervizije je 60. Direktna supervizija se odnosi na vođenje psihodramske seanse od strane edukanta u matičnoj grupi a pod direktom supervizijom trenera. Indirektna supervizija se odnosi na samostalno vođenje terapijske psihodramske grupe koju edukant može početi da vodi od treće godine edukativnog procesa i odvija se preko protokola sa supervizorom. Broj sati indirektne supervizije je 90.
 5. Terapijsko-iskustveni rad od minimum 40 sati individualne psihodrame.
 6. Psihoterapijsko iskustvo u okviru drugog psihoterapijskog modaliteta i/ili pohađanje psihodramske grupe kod drugog psihodramskog terapeuta, i/ili pohađanje psihoterapijskih workshop-ova stranih i domaćih psihoterapeuta, u trajanju od minimum 100 sati.
 7. Pored stečenih sati, edukacija za psihodramsku terapiju pretpostavlja i minimum godinu dana kliničke prakse (nezavisno od vodjenja psihodramske terapijske grupe).

Ukupan broj sati edukacije je 1806, rasporedjenih u najmanje četiri i po godine.

Koji su uslovi za dobijanje sertifikata za zvanje psihodramskog terapeuta?

Pored realizacije u celosti navedenog programa edukacije, potrebna je još i:

 • diploma fakulteta ili više škole,
 • procena o spremnosti edukanta za polaganje od strane edukatora, terapeuta i samog edukanta,
 • pisanje završnog rada,
 • polaganje psihodramskog ispita, nakon ostvarenih navedenih uslova.

Šta edukant dobija nakon polaganja završnog ispita?

Polaganjem ispita edukant završava edukaciju i stiče zvanje psihodramskog terapeuta a Institut obezbedjuje sertifikat. Odmah po dobijanju sertifikata Instituta za psihodramu, terapeut može da aplicira za Evropski sertifikat za psihoterapiju ECP (European Certificate for Psychotherapy u okviru EAP European Association for Psychotherapy) kroz skraćenu direktnu proceduru na osnovu statusa Instituta kao EAPTI-a (European Accredited Psychotherapy Training Institute).
Diplomirani psihoterapeuti

Od osnivanja IP

 • Dr Dragoljub Nedić, 2005.
 • Dr Nebojša Baba, 2006.
 • Danijela Radojević, 2006.
 • Darko Marković, 2007.
 • Nedeljko Jeremić, 2007.
 • Jana Damjanov, 2008.
 • Ana Genc, 2008.
 • Milana Jovićević, 2008.
 • Tatjana Prokić (Radovic), 2008.
 • dr Jelena Šakotić Kurbalija, 2008.
 • Žaklina Mrvelj, 2010.
 • Violeta Anđelković-Kanclajtner, 2010
 • Ivana Lotz (Popović) 2010.
 • Milorad Delić, 2011.

Položili ispit u Hrvatskoj, 2010. :

 • Ivana Jurić
 • Sanja Jagarić
 • Damir Miholić
 • Aleksandra Mindoljević
 • Branka Jakelić
 • Vedran Korušić
 • Lada Kaštelan
 • Simona Prosen (Slovenija)
 • Vladka Pacek (Slovenija)

Položili ispit u Hrvatskoj, 2012. :

 • Jasenka Korlević
 • Livija Fadić
 • Matea Krišto
 • Tihana Jendričko
 • Danijel Perinčić
 • Ana Uranija
 • Tomi Janežič (Slovenija)

Edukanti psihodrame

Edukacija u Beogradu:

Generacija 2001:

 • Marija Gašić (pauzira)
 • Violeta Anđelković
 • Vesna Kadić
 • Zdravka Vujasinović
 • Stanislava Marjanović
 • Dragana Jančić

Generacija 2005:

 • Marija Stepanović
 • Dragana Šotra (Kuljad)
 • Tamara Milanov (pauzira)
 • Snežana Vučković – Janošević
 • Aleksandra Jeremić

Edukanti 4 godine:

 • Maja Vrkić
 • Irena Korićanac
 • Ivana Lukovnjak
 • Gordana Marčetić Radunović
 • Danka Armacki
 • Marija Vasić
 • Nataša Dinić

Generacija 2011:

 • Jovana Lončarić- Krajinović
 • Milica Hinić
 • Nataša Popović
 • Olivera Đokić
 • Biljana Ćulafić
 • Boris Liješević
 • Dragana Nikolić
 • Dražić Suzana
 • Milena Jovanović
 • Aleksandar Peulić

Edukacija u Albaniji (Tirani):

 • Aurora Bushati
 • Entela Luadhi
 • Florian Kulla
 • Dalila Sinishtaj
 • Renina Varfaj
 • Arife Veselaj
 • Dafina Bytyqi

Edukacija u Hrvatskoj

Generacije iz Zagreba (2006):

 • Iva Vodopija
 • Ines Cokarić
 • Nives Rešić
 • Sanja Šolić
 • Irena Vitalić
 • Nina Kupusović
 • Nevenka Kirchner
 • Amra Muratbegić (Pauzira)
 • Melisa Imamović-Slavuljica (pauzira)
 • Danijel Perinčić
 • Marko Škopac
 • Tomi Janežič
 • Ana Uranija
 • Jasenka Korlević
 • Katarina Kolega
 • Valentina Deuš

Generacije iz Zagreba (2011):

 • Matea Svet
 • Natalija Bilobrk
 • Ana Rokvić
 • Jaka Sotlar
 • Miroslava Kučan
 • Marta Essert
 • Suzana Perinčić
 • Marko Mavia
 • Iva Žurić
 • Ivana Vlahek Teskera
 • Mirta Flaisman Čobanov
 • Manuela Krakar
 • Koraljka Rudančić

Generacije iz Zagreba (2012):

 • Ana Pulek
 • Anita Klarić
 • Irena Strelec
 • Iva Grgić
 • Ivanka Leko
 • Lara Laganis
 • Maja Aqqad
 • Manuela Zlatar
 • Mirna Rustemović
 • Palmira Ivanković
 • Renata Dražević
 • Svjetlana Perinčić

Žalbena procedura

Detaljnije o Žalbenoj proceduri...

Etički kodeks

Detaljnije o Etičkom kodeksu...